СТАНДАРДНА ФАБРИЧКА ГАРАНЦИЈА

1 година од датумот на купување

Сите гуми во Stop&Go имаат стандардна фабричка гаранција од 1 година. Гаранцијата ја извава Технокомерц АД Скопје, во чија сопственост и бренд е Stop&Go.


ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЈА

Право на рекламација имаат сите физички и правни лица кои се јавуваат како купувачи на гумата.

Сите гуми во Stop&Go имаат стандардна фабричка гаранција од 1 година. Гаранцијата ја извава Технокомерц АД Скопје, во чија сопственост и бренд е Stop&Go.


ПРАВОТО НА РЕКЛАМАЦИЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСТВАРИ КОГА И АКО:

1. Производот е купен во салоните на Stop&Go или на онлајн продавницата stop-go.com.mk, има гарантен лист и фискална сметка/фактура издадена од Технокомерц АД Скопје.
2. Дефектот на гумата се однесува на погрешни материјали или погрешна изработка на гумата (фабричка грешка).
3. Гумата се употребува во согласност со техничките упатства и карактеристики (односно не се врши претовар и сл.)


ПОСТАПКА НА РЕКЛАМАЦИЈА

Во случај на појава на дефект кај гумата, купувачот може да иницира постапка за рекламација со обраќање кон продавачот во салонот на Stop&Go.


ОДЛУЧУВАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈАТА

Право на одлучување по рекламацијата имаат исклучиво овластениот работник во Stop&Go и стручниот работник на производителот на гумата.


ОБВРСКИ НА STOP&GO

1. Постапката на рекламација да се реши во рок кој е во согласност со Законот за заштита на потрошувачи.
2. Да ги сноси сите транспортни трошоци и да ја замени рекламираната гума во случај на прифаќање на рекламацијата.
3. Обештетување на купувачот со давање на попуст при купување на нови гуми, сразмерно во % кој е прифатен при одлучување од страна на стручните работници.
4. Чување на гумата чија рекламација не е прифатена (рокот на чување е 30 дена од известувањето до купувачот дека рекламацијата не е признаена).


КУПУВАЧОТ НЕМА ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЈА:

1. Ако гумата е возена под пропишаниот притисок на пумпање
2. Ако гумата е возена над пропишаниот притисок на пумпање
3. При центрирани/штелувани предница и заден трап
4. Доколку гумата е механички оштетена при возење како при удар во дупка, тротоар или друга препрека
5. Доколку гумата е скината при удар
6. Доколку гумата има оштетување на нагазната површина предизвикана од шајки, штрафови или други остри предмети
7. Доколку гумата е намерно оштетена